Osiem procent dla miniżużla. Kluby dostaną pieniądze

Osiem procent dla miniżużla. Kluby dostaną pieniądze

21 stycznia 2021 Wyłączono przez Artur Kąciak

Polski Związek Motorowy informuje o podziale środków z Funduszu Szkoleniowego. Osiem procent wpływów powędruje na konta klubów miniżużla. To efekt wyszkolenie zawodników, którzy otrzymali później licencję i wypełnili wymogi Regulaminu Szkolenia w sporcie żużlowym. W tym gronie znajdują się ośrodki z Bydgoszczy, Rybnika, Torunia, Rędziny i Wawrowa.

Każdy z nich otrzyma po 1367,65 zł za jednego zawodnika. Taka kwota wynika z Regulaminu Funduszu Szkoleniowego, a konkretnie z § 3 ust. 1 pkt 2.

„8% środków zgromadzonych w ramach Funduszu Szkoleniowego jest przeznaczonych na dofinansowanie szkółek dla klubów mini żużla, tj. klubów uczestniczących w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski i Nagrody PZM w klasach 85-125cc nie będących klubem uczestniczącym w rozgrywkach Ekstraligi, DM I Ligi i DM II Ligi

Z kolei zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu Funduszu Szkoleniowego – do otrzymania środków finansowych jest uprawniony wyłącznie klub miniżużla, który w danym sezonie sportowym wyszkolił co najmniej jednego zawodnika w klasach 85-125cc, który uzyskał odpowiednią licencję i wypełnił wymogi Regulaminu Szkolenia w Sporcie Żużlowym w danym sezonie sportowym. Środki finansowe są dzielone na uprawnione kluby miniżużla proporcjonalnie do liczby zawodników, którzy uzyskali odpowiednią licencję” – czytamy w regulaminie.

Dla przykładu klub GUKS Speedway Wawrów wyszkolił 4 zawodników spełniających powyższe kryteria regulaminowe. Kwota dofinansowania za jednego zawodnika wyniosła 1.367,65 zł. Z uwagi na powyższe wysokość środków przyznanych klubowi została ustalona na kwotę 5.470,60 zł.

Źródło: polskizuzel.pl