Informacja dotycząca wyroku w sprawie Maksyma Drabika

Informacja dotycząca wyroku w sprawie Maksyma Drabika

3 lutego 2021 Wyłączono przez Artur Kąciak

2 lutego 2021 roku Panel Dyscyplinarny przy POLADA opublikował decyzję o zawieszeniu Maksyma Drabika na 12 miesięcy. Sprawa dotyczy infuzji, którą Maksym Drabik sam zgłosił podczas kontroli antydopingowej w dniu 22 września 2019 roku, a konieczność zastosowanie tej metody argumentował swoim stanem zdrowia. Z tego powodu, Maksym Drabik występował o przyznanie wstecznego TUE, czyli wyłączenia w celach terapeutycznych – zgodnie z treścią Międzynarodowego Standardu Wyłączeń opracowanego przez WADA.

Przypomnijmy, że zawodnik został zawieszony przez POLADA 30 października 2020 roku, a zatem opublikowana we wtorek 2 lutego kara biegnie od tego dnia.

Źródło: wts.pl